ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Συντελεστές

Ο ιστότοπος αυτός σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από:

--- τον Χαράλαμπο Παπακωνσταντίνου, διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΕΜΠ) και Υ/Δ του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ - ΕΜΠ)

--- τον Γεώργιο Στάμου, Αναπληρωτή Καθηγητή της ΣΗΜΜΥ – ΕΜΠ