ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Πολιτική απορρήτου

Η παρούσα ιστοσελίδα συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και φυλάσσει τα προσωπικά δεδομένα των υποψήφιων με ασφάλεια σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται ηλεκτρονικά, όπως και για κάθε αρχείο που καταχωρούν οι υποψήφιοι και υποψήφιες ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα.