ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Όροι χρήσης

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν στον ιστότοπο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών που χρησιμοποιείται για τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση», ο οποίος είναι προσβάσιμος μέσω της διεύθυνσης dsml.ece.ntua.gr/apply. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε χρήση και προστασία της εμπιστευτικότητας του ονόματος χρήστη (user name) και του κωδικού πρόσβασης (password) που  έχετε επιλέξει για χρήση στην ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται να τα μοιράζεστε ή να τα μεταφέρετε σε τρίτους.  Πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας σχετικά με την ιστοσελίδα, η οποία έρχεται σε γνώση σας, στην ηλεκτρονική διέυθυνση dsml-applyatece [dot] ntua [dot] gr.

Διατηρούμε το δικαίωμα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους/τις υποψήφιους/ες  σχετικά με θέματα που αφορούν τις υποφηφιότητές τους.

Επιπλέον, υποβάλλοντας την αίτηση, δίνεται τη συγκατάθεσή σας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του Κανονισμού 2016/679. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από το Ε.Μ.Π. αποτελεί, η αξιολόγηση της αίτησης για εισαγωγή στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο προσωπικό, με μέριμνα για την προστασία των δεδομένων μέσα από την εφαρμογή σειράς μέτρων ασφαλείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Εφόσον ο αιτών/η αιτούσα δεν επιθυμεί να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα, το Ε.Μ.Π. δεν δύναται να αξιολογήσει την αίτηση.

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες ή καθοδήγηση σχετικά με την υποβολή της αίτησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο dsml-applyatece [dot] ntua [dot] gr.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα θα επιτρέπεται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο η ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος.