ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Διοίκηση

Διοικητικό πλαίσιο

Επισπεύδουσα Σχολή του Διατμηματικού Προγράμματος Σπουδών Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση είναι η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, η οποία συνεργάζεται με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ. Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος ασκεί η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Κοσμήτορας Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ: Καθηγητής Π. Τσανάκας

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ)

Δ. Φωτάκης, Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ
Γ. Στάμου, Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ
Ν. Λαγαρός, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Δ. Φουσκάκης, Καθηγητής Σχολής ΕΜΦΕ
Κ. Καράντζαλος, Καθηγητής Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Πρόεδρος ΕΠΣ

Δ. Φωτάκης, Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ

Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ)

Δ. Φωτάκης, Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ
Γ. Στάμου, Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ
Ν. Λαγαρός, Καθηγητής Σχολής Πολιτικών Μηχανικών
Δ. Φουσκάκης, Καθηγητής Σχολής ΕΜΦΕ
Κ. Καράντζαλος, Καθηγητής Σχολής Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

Διευθυντής μεταπτυχιακού προγράμματος

Δ. Φωτάκης, Καθηγητής Σχολής ΗΜΜΥ

Γραμματεία Μεταπτυχιακού

Υπεύθυνη Γραμματείας

Ευφροσύνη Κάντα, Γραμματέας Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ 

Γραμματειακή υποστήριξη

Μαρία Μπράνη, Διοικητικό προσωπικό Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ