ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Μαθήματα

Υποχρεωτικά

Χειμερινό Εξάμηνο

Μηχανική Μάθηση
Αναγνώριση Προτύπων
Προγραμματιστικά Εργαλεία και Τεχνολογίες για Επιστήμη Δεδομένων
Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα

Εαρινό Εξάμηνο

Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας
Παράλληλες Αρχιτεκτονικές Υπολογισμού για Μηχανική Μάθηση
Υπολογιστική Στατιστική και Στοχαστική Βελτιστοποίηση
Αλγοριθμική Επιστήμη Δεδομένων

Επιλογής

Εαρινό Εξάμηνο

Στοχαστικές Διεργασίες και Βελτιστοποίηση στη Μηχανική Μάθηση
Κυρτή Βελτιστοποίηση με Εφαρμογές στη Μηχανική Μάθηση
Βαθιά Μάθηση
Τεχνητή Νοημοσύνη και Ανάλυση Δεδομένων
Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
Όραση Υπολογιστών
Ανάλυση Βιο-δεδομένων
Ανάλυση και Επεξεργασία Γεωχωρικών Δεδομένων
Μοντέλα Οδηγούμενα από τα Δεδομένα σε Προβλήματα Μηχανικού
Βελτιστοποίηση σε Προβλήματα Μηχανικού
Αλγοριθμική Θεωρία Παιγνίων

Χειμερινό Εξάμηνο

Υπολογιστική Γραμμική Άλγεβρα
Στατιστική Μοντελοποίηση
Ασφάλεια Δεδομένων και Ιδιωτικότητα
Κατανεμημένα Συστήματα
Απεικόνιση Δεδομένων
Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων
Στοχαστικές Διαδικασίες