ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Διδάσκοντες

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Βουλόδημος Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής
Δόκα Αικατερίνη, Εξωτερικός Συνεργάτης
Γεώργιος Αλεξανδρίδης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ
Γεώργιος Γκούμας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κοιλανιώτη Ειρήνη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Στάη Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια
Σούλιου Θεοδώρα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Νεκτάριος Κοζύρης, Καθηγητής
Σακκά Κωνσταντίνα, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Βασίλειος Μάγκλαρης, Ομότιμος Καθηγητής
Πέτρος Μαραγκός, Καθηγητής
Γραμματικού Μαρία, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Κωνσταντίνα Νικήτα, Καθηγήτρια
Αλέξανδρος Ποταμιάνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ιωάννα Ρουσσάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γιώργος Στάμου, Καθηγητής
Παρασκευή Τζούβελη, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
Δημήτρης Τσουμάκος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημήτριος Φωτάκης, Καθηγητής

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Χρυσηίς Καρώνη, Ομότιμη Καθηγήτρια
Καραταπάνης Κωνσταντίνος, Εξωτερικός Συνεργάτης
Μιχαήλ Λουλάκης, Καθηγητής
Αντώνιος Συμβώνης, Καθηγητής

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Βλαχογιάννη Ελένη, Καθηγήτρια
Νικόλαος Λαγαρός, Καθηγητής
Φραγκιαδάκης Μιχαήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αθανάσιος Στάμος, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών